Expresní překlady Hradec nad Moravicí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hradec nad Moravicí

Expresní překlad Hradec nad Moravicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hradec nad Moravicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hradec nad Moravicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hradec nad Moravicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hradec nad Moravicí nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hradec nad Moravicí: Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy, Akcie

Technické překlady Hradec nad Moravicí: Příručka, Manuál, Technická zpráva, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Hradec nad Moravicí: Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Prezentace, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy

Právní překlady Hradec nad Moravicí: Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání

Všeobecné překlady Hradec nad Moravicí: Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Email, Překlady webových stránek, Videa, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Hradec nad Moravicí: Plná moc, Diplom, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Rodný list, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Oddací list, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Certifikát, Revizní zpráva, Vysvědčení, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Soudní žaloba, Živnostenský list, Stanovy, Vysvědčení, Zakladatelská listina

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad