Expresní překlady Hořovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hořovice

Expresní překlad Hořovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hořovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hořovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hořovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hořovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hořovice: Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy

Prezentační překlady Hořovice: Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Reklama, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty

Technické překlady Hořovice: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Manuál, Příručka, Odborný text, Návod k použití

Právní překlady Hořovice: Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Hořovice: Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Email, Bakalářské práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Hořovice: Revizní zpráva, Plná moc, Diplom, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Apostila, Vysvědčení, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Živnostenský list, Certifikát, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Rozsudek, Úmrtní list, Oddací list, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad