Expresní překlady Hořice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hořice

Expresní překlad Hořice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hořice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hořice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hořice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hořice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Hořice: Průvodce, Reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace

Ekonomické překlady Hořice: Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Hořice: Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Rozsudek, Plná moc, Oddací list, Norma, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Odvolání, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Úmrtní list, Notářský zápis, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Stanovy, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Apostila

Všeobecné překlady Hořice: Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Novinové články, Dopis, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce

Právní překlady Hořice: Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Smlouva

Technické překlady Hořice: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Technická zpráva, Manuál

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad