Expresní překlady Hodkovice nad Mohelkou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hodkovice nad Mohelkou

Expresní překlad Hodkovice nad Mohelkou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hodkovice nad Mohelkou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hodkovice nad Mohelkou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hodkovice nad Mohelkou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hodkovice nad Mohelkou nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Hodkovice nad Mohelkou: Abstrakt, Životopisy, Dopis, Email, Překlady webových stránek, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa

Právní překlady Hodkovice nad Mohelkou: Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Technické překlady Hodkovice nad Mohelkou: Příručka, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Návod k použití, Certifikát, Manuál

Ekonomické překlady Hodkovice nad Mohelkou: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů

Prezentační překlady Hodkovice nad Mohelkou: Prezentace, Webové stránky, Letáky, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Hodkovice nad Mohelkou: Vysvědčení, Certifikát, Společenská smlouva, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Oddací list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Apostila, Soudní žaloba, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Diplom, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Rodný list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad