Expresní překlady Hejnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hejnice

Expresní překlad Hejnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hejnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hejnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hejnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hejnice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Hejnice: Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva

Technické překlady Hejnice: Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Manuál, Norma

Prezentační překlady Hejnice: Tiskoviny, Letáky, Průvodce, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Reklama, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Hejnice: Rodný list, Plná moc, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Oddací list, Diplom

Všeobecné překlady Hejnice: Email, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Dopis

Ekonomické překlady Hejnice: Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad