Expresní překlady Habartov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Habartov

Expresní překlad Habartov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Habartov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Habartov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Habartov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Habartov nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Habartov: Návod k použití, Příručka, Certifikát, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text

Právní překlady Habartov: Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty

Prezentační překlady Habartov: Katalog, PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Reklama

Ekonomické překlady Habartov: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy

Všeobecné překlady Habartov: Dopis, Videa, Diplomové práce, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Habartov: Rozsudek, Rodný list, Soudní žaloba, Diplom, Plná moc, Apostila, Společenská smlouva, Oddací list, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Stanovy, Vysvědčení, Norma, Odvolání, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Certifikát, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad