Expresní překlady Frýdlant nad Ostravicí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Frýdlant nad Ostravicí

Expresní překlad Frýdlant nad Ostravicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Frýdlant nad Ostravicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Frýdlant nad Ostravicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Frýdlant nad Ostravicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Frýdlant nad Ostravicí nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Frýdlant nad Ostravicí: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Žaloba, Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Frýdlant nad Ostravicí: Živnostenský list, Certifikát, Stanovy, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Vysvědčení, Notářský zápis, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Apostila, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Diplom, Rodný list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek

Technické překlady Frýdlant nad Ostravicí: Revizní zpráva, Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Certifikát, Manuál, Technologické postupy

Ekonomické překlady Frýdlant nad Ostravicí: Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Prezentační překlady Frýdlant nad Ostravicí: Webové stránky, Prezentace, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, PPC reklama, Letáky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce

Všeobecné překlady Frýdlant nad Ostravicí: Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad