Expresní překlady Desná

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Desná

Expresní překlad Desná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Desná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Desná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Desná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Desná nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Desná: Inzertní a PR články, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Reklama, Letáky, PPC reklama, Průvodce, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty

Technické překlady Desná: Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Odborný text, Certifikát, Norma

Právní překlady Desná: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Žaloba

Ekonomické překlady Desná: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Desná: Soudní žaloba, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Stanovy, Odvolání, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Diplom, Certifikát, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Rodný list, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Apostila, Oddací list

Všeobecné překlady Desná: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Email, Videa, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad