Expresní překlady Chýnov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chýnov

Expresní překlad Chýnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chýnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chýnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chýnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chýnov nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chýnov: Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Chýnov: Knihy, Tiskoviny, Průvodce, Prezentace, Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty

Technické překlady Chýnov: Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technická zpráva, Norma, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady Chýnov: Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Odvolání, Rodný list, Plná moc, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Stanovy, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Úmrtní list, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Notářský zápis, Apostila, Živnostenský list, Diplom, Vysvědčení, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti

Právní překlady Chýnov: Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Všeobecné překlady Chýnov: Firemní korespondence, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Email, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad