Expresní překlady Cheb

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Cheb

Expresní překlad Cheb

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Cheb.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Cheb

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Cheb bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Cheb nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Cheb: Letáky, Prezentace, Reklama, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Cheb: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy, Akcie

Technické překlady Cheb: Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Manuál, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva

Právní překlady Cheb: Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Cheb: Pracovní smlouva, Norma, Rodný list, Plná moc, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Vysvědčení, Stanovy, Úmrtní list, Certifikát, Revizní zpráva, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Oddací list, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Společenská smlouva, Odvolání, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list

Všeobecné překlady Cheb: Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Novinové články, Dopis, Videa, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad