Expresní překlady České Budějovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě České Budějovice

Expresní překlad České Budějovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa České Budějovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu České Budějovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě České Budějovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě České Budějovice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady České Budějovice: Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Technické překlady České Budějovice: Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva

Prezentační překlady České Budějovice: Katalog, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky, Reklama

Všeobecné překlady České Budějovice: Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt

Ekonomické překlady České Budějovice: Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady České Budějovice: Rozsudek, Oddací list, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Apostila, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Plná moc, Diplom, Rodný list, Odvolání, Notářský zápis, Revizní zpráva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Vysvědčení, Živnostenský list, Certifikát, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad