Expresní překlady Česká Třebová

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Třebová

Expresní překlad Česká Třebová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Třebová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Třebová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Třebová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Třebová nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Česká Třebová: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál

Právní překlady Česká Třebová: Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Česká Třebová: Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Česká Třebová: Email, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Dopis, Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Česká Třebová: Knihy, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Česká Třebová: Soudní žaloba, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Diplom, Norma, Plná moc, Stanovy, Potvrzení o studiu, Odvolání, Apostila, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Rodný list, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Oddací list, Pracovní smlouva, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad