Expresní překlady Červený Kostelec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Červený Kostelec

Expresní překlad Červený Kostelec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Červený Kostelec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Červený Kostelec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Červený Kostelec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Červený Kostelec nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Červený Kostelec: Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Manuál, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Právní překlady Červený Kostelec: Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU

Všeobecné překlady Červený Kostelec: Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa

Ekonomické překlady Červený Kostelec: Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Prezentační překlady Červený Kostelec: Inzertní a PR články, PPC reklama, Tiskoviny, Reklama, Prezentace, Letáky, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Červený Kostelec: Zakladatelská listina, Diplom, Notářský zápis, Revizní zpráva, Vysvědčení, Stanovy, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Odvolání, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Úmrtní list, Certifikát, Apostila, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Rodný list, Rozsudek, Norma, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad