Expresní překlady Březová nad Svitavou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březová nad Svitavou

Expresní překlad Březová nad Svitavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březová nad Svitavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březová nad Svitavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březová nad Svitavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březová nad Svitavou nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Březová nad Svitavou: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo

Technické překlady Březová nad Svitavou: Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Norma, Certifikát, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Březová nad Svitavou: Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Březová nad Svitavou: Letáky, Tiskoviny, Knihy, Prezentace, Webové stránky, Průvodce, Katalog, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Březová nad Svitavou: Průkaz totožnosti, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Certifikát, Rozsudek, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Odvolání, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Oddací list, Plná moc, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Stanovy, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list

Všeobecné překlady Březová nad Svitavou: Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce, Dopis, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad