Expresní překlady Borovany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Borovany

Expresní překlad Borovany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Borovany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Borovany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Borovany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Borovany nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Borovany: Plná moc, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Apostila, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Stanovy, Živnostenský list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Úmrtní list, Diplom, Společenská smlouva, Odvolání, Oddací list, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Revizní zpráva

Právní překlady Borovany: Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky

Technické překlady Borovany: Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Norma, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Ekonomické překlady Borovany: Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Borovany: Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Katalog, Letáky, Knihy

Všeobecné překlady Borovany: Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce, Dopis, Překlady webových stránek, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad