Expresní překlady Bor

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bor

Expresní překlad Bor

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bor.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bor

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bor bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bor nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Bor: Billboardy a plakáty, Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Letáky, Reklama, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Bor: Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Právní překlady Bor: Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty

Technické překlady Bor: Návod k použití, Příručka, Norma, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva, Certifikát

Všeobecné překlady Bor: Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Bor: Certifikát, Rodný list, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Odvolání, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Soudní žaloba, Vysvědčení, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Úmrtní list, Oddací list, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad