Expresní překlady Adamov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Adamov

Expresní překlad Adamov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Adamov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Adamov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Adamov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Adamov nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Adamov: Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU

Ekonomické překlady Adamov: Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Adamov: Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Adamov: Diplom, Oddací list, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Vysvědčení, Úmrtní list, Plná moc, Vysvědčení, Stanovy, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Rodný list, Odvolání, Apostila, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Norma, Společenská smlouva

Technické překlady Adamov: Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva, Norma, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití, Manuál

Prezentační překlady Adamov: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Letáky, Reklama, Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, Katalog

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad