Expresní překlady Abertamy

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Abertamy

Expresní překlad Abertamy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Abertamy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Abertamy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Abertamy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Abertamy nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Abertamy: Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Letáky, Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články

Technické překlady Abertamy: Manuál, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Norma, Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Abertamy: Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Právní překlady Abertamy: Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Občanské právo

Všeobecné překlady Abertamy: Email, Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Abertamy: Oddací list, Plná moc, Soudní žaloba, Diplom, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Rodný list, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Stanovy, Živnostenský list, Norma, Úmrtní list, Odvolání, Rozsudek, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Apostila

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad