Překlady Znojmo

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Znojmo

Překlad Znojmo

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Znojmo.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Znojmo

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Znojmo bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Znojmo nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Znojmo: Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Firemní korespondence

Prezentační překlady Znojmo: Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Reklama, PPC reklama, Průvodce, Katalog

Právní překlady Znojmo: Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva

Ekonomické překlady Znojmo: Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie

Technické překlady Znojmo: Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Znojmo: Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Norma, Soudní žaloba, Živnostenský list, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Vysvědčení, Rodný list, Notářský zápis, Plná moc, Pracovní smlouva, Diplom, Oddací list, Certifikát, Stanovy, Revizní zpráva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Znojmo, Korektura Znojmo, Odborné překlady Znojmo, Právní překlady Znojmo, Překladatelská agentura Znojmo, Soudní překladatel Znojmo, Soudní překlady Znojmo, Technické překlady Znojmo, Tlumočení Znojmo