Překlady Znojmo

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Znojmo

Překlad Znojmo

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Znojmo.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Znojmo

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Znojmo bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Znojmo nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Znojmo: Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Znojmo: Webové stránky, Průvodce, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Katalog, Tiskoviny

Technické překlady Znojmo: Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Manuál, Technická zpráva

Všeobecné překlady Znojmo: Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Novinové články

Ekonomické překlady Znojmo: Audity projektů, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Znojmo: Vysvědčení, Certifikát, Úmrtní list, Oddací list, Plná moc, Stanovy, Vysvědčení, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Odvolání, Norma, Potvrzení o studiu, Diplom, Apostila, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Znojmo, Korektura Znojmo, Odborné překlady Znojmo, Právní překlady Znojmo, Překladatelská agentura Znojmo, Soudní překladatel Znojmo, Soudní překlady Znojmo, Technické překlady Znojmo, Tlumočení Znojmo, Překlady fancouzštiny Znojmo, Překlady italštiny Znojmo, Překlady maďarštiny Znojmo, Překlady španělštiny Znojmo, Překlady ukrajinštiny Znojmo