Překlady Žatec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žatec

Překlad Žatec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žatec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žatec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žatec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žatec nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Žatec: Dopis, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt

Technické překlady Žatec: Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Norma, Certifikát, Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Právní překlady Žatec: Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Žatec: Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Plná moc, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Oddací list, Společenská smlouva, Rodný list, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Apostila, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Odvolání, Pracovní smlouva, Diplom, Norma, Vysvědčení, Notářský zápis, Potvrzení o studiu

Ekonomické překlady Žatec: Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Žatec: Webové stránky, Letáky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog, Knihy, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Žatec, Korektura Žatec, Odborné překlady Žatec, Právní překlady Žatec, Překladatelská agentura Žatec, Soudní překladatel Žatec, Soudní překlady Žatec, Technické překlady Žatec, Tlumočení Žatec