Překlady Žatec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žatec

Překlad Žatec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žatec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žatec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žatec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žatec nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Žatec: Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie

Právní překlady Žatec: Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU

Prezentační překlady Žatec: Reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Katalog, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama

Technické překlady Žatec: Odborný text, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Žatec: Videa, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Email, Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Žatec: Norma, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Oddací list, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Apostila, Rodný list, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Rozsudek, Stanovy, Soudní žaloba, Certifikát, Živnostenský list, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Žatec, Korektura Žatec, Odborné překlady Žatec, Právní překlady Žatec, Překladatelská agentura Žatec, Soudní překladatel Žatec, Soudní překlady Žatec, Technické překlady Žatec, Tlumočení Žatec, Překlady fancouzštiny Žatec, Překlady italštiny Žatec, Překlady maďarštiny Žatec, Překlady španělštiny Žatec, Překlady ukrajinštiny Žatec