Překlady Vyškov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vyškov

Překlad Vyškov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vyškov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vyškov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vyškov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vyškov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Vyškov: Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba

Technické překlady Vyškov: Manuál, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Vyškov: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů

Prezentační překlady Vyškov: Tiskoviny, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Vyškov: Živnostenský list, Vysvědčení, Vysvědčení, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Plná moc, Certifikát, Rodný list, Společenská smlouva, Rozsudek, Diplom, Úmrtní list, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Notářský zápis, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Pracovní smlouva, Stanovy, Odvolání, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné překlady Vyškov: Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Dopis, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vyškov, Korektura Vyškov, Odborné překlady Vyškov, Právní překlady Vyškov, Překladatelská agentura Vyškov, Soudní překladatel Vyškov, Soudní překlady Vyškov, Technické překlady Vyškov, Tlumočení Vyškov