Překlady Vyškov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vyškov

Překlad Vyškov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vyškov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vyškov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vyškov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vyškov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Vyškov: Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie

Technické překlady Vyškov: Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Norma, Odborný text, Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva

Právní překlady Vyškov: Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo

Prezentační překlady Vyškov: Webové stránky, Prezentace, Reklama, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Vyškov: Vysvědčení, Vysvědčení, Revizní zpráva, Plná moc, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Rodný list, Průkaz totožnosti, Norma, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Apostila, Společenská smlouva, Certifikát, Oddací list, Odvolání, Pracovní smlouva, Živnostenský list

Všeobecné překlady Vyškov: Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Email, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vyškov, Korektura Vyškov, Odborné překlady Vyškov, Právní překlady Vyškov, Překladatelská agentura Vyškov, Soudní překladatel Vyškov, Soudní překlady Vyškov, Technické překlady Vyškov, Tlumočení Vyškov, Překlady fancouzštiny Vyškov, Překlady italštiny Vyškov, Překlady maďarštiny Vyškov, Překlady španělštiny Vyškov, Překlady ukrajinštiny Vyškov