Překlady Uherský Brod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Uherský Brod

Překlad Uherský Brod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Uherský Brod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Uherský Brod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Uherský Brod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Uherský Brod nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Uherský Brod: Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy

Právní překlady Uherský Brod: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Dokumenty

Prezentační překlady Uherský Brod: Katalog, Prezentace, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty

Technické překlady Uherský Brod: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Manuál, Technická zpráva, Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Uherský Brod: Firemní korespondence, Životopisy, Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Email

Soudní překlady, úřední překlady Uherský Brod: Vysvědčení, Odvolání, Plná moc, Notářský zápis, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Certifikát, Diplom, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Úmrtní list, Rodný list, Oddací list, Apostila, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Uherský Brod, Korektura Uherský Brod, Odborné překlady Uherský Brod, Právní překlady Uherský Brod, Překladatelská agentura Uherský Brod, Soudní překladatel Uherský Brod, Soudní překlady Uherský Brod, Technické překlady Uherský Brod, Tlumočení Uherský Brod