Překlady Uherský Brod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Uherský Brod

Překlad Uherský Brod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Uherský Brod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Uherský Brod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Uherský Brod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Uherský Brod nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Uherský Brod: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Uherský Brod: Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Uherský Brod: Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Uherský Brod: Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Diplom, Průkaz totožnosti, Rodný list, Soudní žaloba, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Úmrtní list, Rozsudek, Oddací list, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Certifikát

Prezentační překlady Uherský Brod: Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Prezentace, Reklama, Knihy, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Všeobecné překlady Uherský Brod: Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Email, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Uherský Brod, Korektura Uherský Brod, Odborné překlady Uherský Brod, Právní překlady Uherský Brod, Překladatelská agentura Uherský Brod, Soudní překladatel Uherský Brod, Soudní překlady Uherský Brod, Technické překlady Uherský Brod, Tlumočení Uherský Brod, Překlady fancouzštiny Uherský Brod, Překlady italštiny Uherský Brod, Překlady maďarštiny Uherský Brod, Překlady španělštiny Uherský Brod, Překlady ukrajinštiny Uherský Brod