Překlady Uherské Hradiště

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Uherské Hradiště

Překlad Uherské Hradiště

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Uherské Hradiště.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Uherské Hradiště

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Uherské Hradiště bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Uherské Hradiště nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Uherské Hradiště: Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Žaloba

Ekonomické překlady Uherské Hradiště: Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Technické překlady Uherské Hradiště: Norma, Certifikát, Odborný text, Příručka, Manuál, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva

Prezentační překlady Uherské Hradiště: Tiskoviny, Reklama, Průvodce, Letáky, Prezentace, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama

Všeobecné překlady Uherské Hradiště: Novinové články, Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Uherské Hradiště: Diplom, Živnostenský list, Stanovy, Rodný list, Apostila, Vysvědčení, Vysvědčení, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Plná moc, Zakladatelská listina, Certifikát, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Společenská smlouva, Notářský zápis, Norma, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Uherské Hradiště, Korektura Uherské Hradiště, Odborné překlady Uherské Hradiště, Právní překlady Uherské Hradiště, Překladatelská agentura Uherské Hradiště, Soudní překladatel Uherské Hradiště, Soudní překlady Uherské Hradiště, Technické překlady Uherské Hradiště, Tlumočení Uherské Hradiště, Překlady fancouzštiny Uherské Hradiště, Překlady italštiny Uherské Hradiště, Překlady maďarštiny Uherské Hradiště, Překlady španělštiny Uherské Hradiště, Překlady ukrajinštiny Uherské Hradiště