Překlady Uherské Hradiště

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Uherské Hradiště

Překlad Uherské Hradiště

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Uherské Hradiště.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Uherské Hradiště

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Uherské Hradiště bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Uherské Hradiště nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Uherské Hradiště: Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba

Soudní překlady, úřední překlady Uherské Hradiště: Certifikát, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Rodný list, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Norma, Stanovy, Revizní zpráva, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Apostila, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Diplom, Oddací list, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Vysvědčení, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku

Technické překlady Uherské Hradiště: Manuál, Odborný text, Certifikát, Technická zpráva, Příručka, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Uherské Hradiště: Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy

Prezentační překlady Uherské Hradiště: Průvodce, Prezentace, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Letáky, Katalog, Knihy, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Tiskoviny

Všeobecné překlady Uherské Hradiště: Videa, Abstrakt, Email, Novinové články, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Uherské Hradiště, Korektura Uherské Hradiště, Odborné překlady Uherské Hradiště, Právní překlady Uherské Hradiště, Překladatelská agentura Uherské Hradiště, Soudní překladatel Uherské Hradiště, Soudní překlady Uherské Hradiště, Technické překlady Uherské Hradiště, Tlumočení Uherské Hradiště