Překlady Turnov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Turnov

Překlad Turnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Turnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Turnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Turnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Turnov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Turnov: Účetní uzávěrky, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Turnov: Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy

Právní překlady Turnov: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Dokumenty, Smlouva

Technické překlady Turnov: Manuál, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Příručka, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady Turnov: Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Plná moc, Diplom, Certifikát, Pracovní smlouva, Stanovy, Norma, Revizní zpráva, Rodný list, Odvolání, Soudní žaloba, Apostila, Vysvědčení, Úmrtní list

Všeobecné překlady Turnov: Životopisy, Dopis, Videa, Email, Firemní korespondence, Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Turnov, Korektura Turnov, Odborné překlady Turnov, Právní překlady Turnov, Překladatelská agentura Turnov, Soudní překladatel Turnov, Soudní překlady Turnov, Technické překlady Turnov, Tlumočení Turnov