Překlady Turnov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Turnov

Překlad Turnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Turnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Turnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Turnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Turnov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Turnov: Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Žaloba

Technické překlady Turnov: Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití

Prezentační překlady Turnov: Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky

Ekonomické překlady Turnov: Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Turnov: Vysvědčení, Pracovní smlouva, Oddací list, Revizní zpráva, Certifikát, Vysvědčení, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Norma, Rodný list, Rozsudek, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Zakladatelská listina, Plná moc, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Apostila

Všeobecné překlady Turnov: Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Novinové články, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Turnov, Korektura Turnov, Odborné překlady Turnov, Právní překlady Turnov, Překladatelská agentura Turnov, Soudní překladatel Turnov, Soudní překlady Turnov, Technické překlady Turnov, Tlumočení Turnov, Překlady fancouzštiny Turnov, Překlady italštiny Turnov, Překlady maďarštiny Turnov, Překlady španělštiny Turnov, Překlady ukrajinštiny Turnov