Překlady Trutnov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Trutnov

Překlad Trutnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Trutnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Trutnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Trutnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Trutnov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Trutnov: Katalog, Reklama, Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, Knihy, Průvodce

Právní překlady Trutnov: Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo

Ekonomické překlady Trutnov: Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Trutnov: Dopis, Videa, Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Technické překlady Trutnov: Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Certifikát, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Trutnov: Norma, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Stanovy, Oddací list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Plná moc, Úmrtní list, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Notářský zápis, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Trutnov, Korektura Trutnov, Odborné překlady Trutnov, Právní překlady Trutnov, Překladatelská agentura Trutnov, Soudní překladatel Trutnov, Soudní překlady Trutnov, Technické překlady Trutnov, Tlumočení Trutnov