Překlady Trutnov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Trutnov

Překlad Trutnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Trutnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Trutnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Trutnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Trutnov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Trutnov: Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty

Technické překlady Trutnov: Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Manuál, Návod k obsluze, Technologické postupy

Ekonomické překlady Trutnov: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Trutnov: Vysvědčení, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Odvolání, Stanovy, Apostila, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Certifikát, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Norma, Diplom, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Společenská smlouva, Revizní zpráva

Prezentační překlady Trutnov: Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky, Knihy, Letáky, Prezentace, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Trutnov: Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Trutnov, Korektura Trutnov, Odborné překlady Trutnov, Právní překlady Trutnov, Překladatelská agentura Trutnov, Soudní překladatel Trutnov, Soudní překlady Trutnov, Technické překlady Trutnov, Tlumočení Trutnov, Překlady fancouzštiny Trutnov, Překlady italštiny Trutnov, Překlady maďarštiny Trutnov, Překlady španělštiny Trutnov, Překlady ukrajinštiny Trutnov