Překlady Třinec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Třinec

Překlad Třinec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Třinec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Třinec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Třinec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Třinec nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Třinec: Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Norma

Všeobecné překlady Třinec: Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Email, Novinové články

Ekonomické překlady Třinec: Účetní uzávěrky, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Právní překlady Třinec: Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Třinec: Norma, Plná moc, Úmrtní list, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Apostila, Diplom, Notářský zápis, Soudní žaloba, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Oddací list, Revizní zpráva, Odvolání, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Stanovy, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad

Prezentační překlady Třinec: Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama, Letáky, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Třinec, Korektura Třinec, Odborné překlady Třinec, Právní překlady Třinec, Překladatelská agentura Třinec, Soudní překladatel Třinec, Soudní překlady Třinec, Technické překlady Třinec, Tlumočení Třinec