Překlady Třinec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Třinec

Překlad Třinec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Třinec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Třinec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Třinec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Třinec nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Třinec: Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo

Prezentační překlady Třinec: Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Katalog, Průvodce

Technické překlady Třinec: Odborný text, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technologické postupy, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Třinec: Rozsudek, Norma, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Vysvědčení, Odvolání, Živnostenský list, Úmrtní list, Notářský zápis, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Společenská smlouva, Plná moc, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Diplom, Soudní žaloba, Apostila, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné překlady Třinec: Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Dopis, Email, Abstrakt

Ekonomické překlady Třinec: Účetní výkazy, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Třinec, Korektura Třinec, Odborné překlady Třinec, Právní překlady Třinec, Překladatelská agentura Třinec, Soudní překladatel Třinec, Soudní překlady Třinec, Technické překlady Třinec, Tlumočení Třinec, Překlady fancouzštiny Třinec, Překlady italštiny Třinec, Překlady maďarštiny Třinec, Překlady španělštiny Třinec, Překlady ukrajinštiny Třinec