Překlady Třebíč

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Třebíč

Překlad Třebíč

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Třebíč.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Třebíč

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Třebíč bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Třebíč nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Třebíč: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva

Technické překlady Třebíč: Příručka, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Certifikát, Norma, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Třebíč: Akcie, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení

Prezentační překlady Třebíč: Knihy, Billboardy a plakáty, Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Letáky, Tiskoviny

Všeobecné překlady Třebíč: Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Třebíč: Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Odvolání, Rozsudek, Rodný list, Úmrtní list, Vysvědčení, Plná moc, Apostila, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Norma, Certifikát, Pracovní smlouva, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Revizní zpráva, Oddací list, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Třebíč, Korektura Třebíč, Odborné překlady Třebíč, Právní překlady Třebíč, Překladatelská agentura Třebíč, Soudní překladatel Třebíč, Soudní překlady Třebíč, Technické překlady Třebíč, Tlumočení Třebíč, Překlady fancouzštiny Třebíč, Překlady italštiny Třebíč, Překlady maďarštiny Třebíč, Překlady španělštiny Třebíč, Překlady ukrajinštiny Třebíč