Překlady Třebíč

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Třebíč

Překlad Třebíč

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Třebíč.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Třebíč

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Třebíč bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Třebíč nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Třebíč: Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba, Občanské právo

Technické překlady Třebíč: Revizní zpráva, Technická zpráva, Norma, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál

Všeobecné překlady Třebíč: Diplomové práce, Životopisy, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Dopis, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Email

Ekonomické překlady Třebíč: Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů

Prezentační překlady Třebíč: Letáky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Třebíč: Rodný list, Rozsudek, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Diplom, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Notářský zápis, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Stanovy, Živnostenský list, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Oddací list, Norma, Plná moc, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Třebíč, Korektura Třebíč, Odborné překlady Třebíč, Právní překlady Třebíč, Překladatelská agentura Třebíč, Soudní překladatel Třebíč, Soudní překlady Třebíč, Technické překlady Třebíč, Tlumočení Třebíč