Překlady Strakonice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Strakonice

Překlad Strakonice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Strakonice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Strakonice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Strakonice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Strakonice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Strakonice: Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text

Ekonomické překlady Strakonice: Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů

Právní překlady Strakonice: Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Strakonice: Norma, Rozsudek, Stanovy, Vysvědčení, Apostila, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Plná moc, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Vysvědčení, Certifikát, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Rodný list, Oddací list, Úmrtní list, Odvolání

Prezentační překlady Strakonice: Inzertní a PR články, Katalog, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama

Všeobecné překlady Strakonice: Email, Životopisy, Dopis, Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Strakonice, Korektura Strakonice, Odborné překlady Strakonice, Právní překlady Strakonice, Překladatelská agentura Strakonice, Soudní překladatel Strakonice, Soudní překlady Strakonice, Technické překlady Strakonice, Tlumočení Strakonice, Překlady fancouzštiny Strakonice, Překlady italštiny Strakonice, Překlady maďarštiny Strakonice, Překlady španělštiny Strakonice, Překlady ukrajinštiny Strakonice