Překlady Strakonice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Strakonice

Překlad Strakonice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Strakonice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Strakonice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Strakonice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Strakonice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Strakonice: Příručka, Návod k použití, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Strakonice: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Strakonice: Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Strakonice: Email, Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Novinové články, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Strakonice: Revizní zpráva, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Rozsudek, Norma, Apostila, Společenská smlouva, Rodný list, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Stanovy, Diplom, Soudní žaloba, Vysvědčení, Certifikát, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Zakladatelská listina

Prezentační překlady Strakonice: Letáky, Průvodce, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama, PPC reklama, Prezentace, Knihy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Strakonice, Korektura Strakonice, Odborné překlady Strakonice, Právní překlady Strakonice, Překladatelská agentura Strakonice, Soudní překladatel Strakonice, Soudní překlady Strakonice, Technické překlady Strakonice, Tlumočení Strakonice