Překlady Sokolov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sokolov

Překlad Sokolov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sokolov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sokolov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sokolov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sokolov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Sokolov: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba

Technické překlady Sokolov: Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Návod k obsluze

Prezentační překlady Sokolov: Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace, Reklama, Katalog, Tiskoviny

Ekonomické překlady Sokolov: Ekonomické analýzy, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy

Všeobecné překlady Sokolov: Novinové články, Dopis, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Sokolov: Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Úmrtní list, Stanovy, Notářský zápis, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Apostila, Odvolání, Zakladatelská listina, Plná moc, Vysvědčení, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Živnostenský list, Soudní žaloba, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Potvrzení o studiu, Certifikát, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Norma

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Sokolov, Korektura Sokolov, Odborné překlady Sokolov, Právní překlady Sokolov, Překladatelská agentura Sokolov, Soudní překladatel Sokolov, Soudní překlady Sokolov, Technické překlady Sokolov, Tlumočení Sokolov, Překlady fancouzštiny Sokolov, Překlady italštiny Sokolov, Překlady maďarštiny Sokolov, Překlady španělštiny Sokolov, Překlady ukrajinštiny Sokolov