Překlady Sokolov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sokolov

Překlad Sokolov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sokolov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sokolov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sokolov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sokolov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Sokolov: Email, Překlady webových stránek, Abstrakt, Firemní korespondence, Životopisy, Novinové články, Dopis, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce

Prezentační překlady Sokolov: PPC reklama, Průvodce, Katalog, Prezentace, Letáky, Reklama, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Technické překlady Sokolov: Technologické postupy, Příručka, Norma, Odborný text, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Sokolov: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Sokolov: Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Rozsudek, Úmrtní list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Certifikát, Odvolání, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Oddací list, Plná moc

Právní překlady Sokolov: Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Sokolov, Korektura Sokolov, Odborné překlady Sokolov, Právní překlady Sokolov, Překladatelská agentura Sokolov, Soudní překladatel Sokolov, Soudní překlady Sokolov, Technické překlady Sokolov, Tlumočení Sokolov