Překlady Rychnov nad Kněžnou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rychnov nad Kněžnou

Překlad Rychnov nad Kněžnou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rychnov nad Kněžnou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rychnov nad Kněžnou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rychnov nad Kněžnou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rychnov nad Kněžnou nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Rychnov nad Kněžnou: Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace

Technické překlady Rychnov nad Kněžnou: Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Rychnov nad Kněžnou: Plná moc, Průkaz totožnosti, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Oddací list, Notářský zápis, Apostila, Odvolání, Rozsudek, Vysvědčení, Stanovy, Úmrtní list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Rodný list, Norma, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné překlady Rychnov nad Kněžnou: Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Vědecké práce

Ekonomické překlady Rychnov nad Kněžnou: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie

Prezentační překlady Rychnov nad Kněžnou: Knihy, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Letáky, Prezentace, Webové stránky, Reklama, Tiskoviny, PPC reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rychnov nad Kněžnou, Korektura Rychnov nad Kněžnou, Odborné překlady Rychnov nad Kněžnou, Právní překlady Rychnov nad Kněžnou, Překladatelská agentura Rychnov nad Kněžnou, Soudní překladatel Rychnov nad Kněžnou, Soudní překlady Rychnov nad Kněžnou, Technické překlady Rychnov nad Kněžnou, Tlumočení Rychnov nad Kněžnou