Překlady Říčany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Říčany

Překlad Říčany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Říčany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Říčany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Říčany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Říčany nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Říčany: Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva

Prezentační překlady Říčany: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, Reklama, Knihy, Letáky, Prezentace, Webové stránky

Všeobecné překlady Říčany: Životopisy, Abstrakt, Dopis, Videa, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Právní překlady Říčany: Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Říčany: Oddací list, Rozsudek, Odvolání, Úmrtní list, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Apostila, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Notářský zápis, Soudní žaloba, Stanovy, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Plná moc, Vysvědčení, Norma, Potvrzení pro finanční úřad

Ekonomické překlady Říčany: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Říčany, Korektura Říčany, Odborné překlady Říčany, Právní překlady Říčany, Překladatelská agentura Říčany, Soudní překladatel Říčany, Soudní překlady Říčany, Technické překlady Říčany, Tlumočení Říčany