Překlady Říčany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Říčany

Překlad Říčany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Říčany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Říčany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Říčany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Říčany nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Říčany: Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Norma, Příručka

Právní překlady Říčany: Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva

Ekonomické překlady Říčany: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Říčany: Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence

Prezentační překlady Říčany: Reklama, PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny, Letáky, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Říčany: Vysvědčení, Rozsudek, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Zakladatelská listina, Apostila, Odvolání, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Rodný list, Stanovy, Notářský zápis, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Průkaz totožnosti, Norma, Oddací list, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Říčany, Korektura Říčany, Odborné překlady Říčany, Právní překlady Říčany, Překladatelská agentura Říčany, Soudní překladatel Říčany, Soudní překlady Říčany, Technické překlady Říčany, Tlumočení Říčany, Překlady fancouzštiny Říčany, Překlady italštiny Říčany, Překlady maďarštiny Říčany, Překlady španělštiny Říčany, Překlady ukrajinštiny Říčany