Překlady Rakovník

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rakovník

Překlad Rakovník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rakovník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rakovník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rakovník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rakovník nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Rakovník: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Rakovník: Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Prezentace, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Letáky

Technické překlady Rakovník: Příručka, Certifikát, Manuál, Technologické postupy, Norma, Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Rakovník: Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články, Email, Videa, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Rakovník: Odvolání, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Diplom, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Certifikát, Živnostenský list, Apostila, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Úmrtní list, Rodný list, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Norma, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Společenská smlouva, Oddací list, Revizní zpráva, Soudní žaloba

Právní překlady Rakovník: Občanské právo, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rakovník, Korektura Rakovník, Odborné překlady Rakovník, Právní překlady Rakovník, Překladatelská agentura Rakovník, Soudní překladatel Rakovník, Soudní překlady Rakovník, Technické překlady Rakovník, Tlumočení Rakovník