Překlady Rakovník

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rakovník

Překlad Rakovník

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rakovník.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rakovník

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rakovník bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rakovník nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Rakovník: Certifikát, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Technická zpráva

Právní překlady Rakovník: Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Rakovník: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Rakovník: Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Email, Dopis, Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Rakovník: Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Rozsudek, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Rodný list, Stanovy, Pracovní smlouva, Apostila, Úmrtní list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Odvolání, Certifikát, Soudní žaloba, Oddací list, Plná moc, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list

Prezentační překlady Rakovník: Katalog, Webové stránky, Reklama, Knihy, Prezentace, Letáky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rakovník, Korektura Rakovník, Odborné překlady Rakovník, Právní překlady Rakovník, Překladatelská agentura Rakovník, Soudní překladatel Rakovník, Soudní překlady Rakovník, Technické překlady Rakovník, Tlumočení Rakovník, Překlady fancouzštiny Rakovník, Překlady italštiny Rakovník, Překlady maďarštiny Rakovník, Překlady španělštiny Rakovník, Překlady ukrajinštiny Rakovník