Překlady Prostějov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Prostějov

Překlad Prostějov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Prostějov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Prostějov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Prostějov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Prostějov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Prostějov: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Prostějov: Soudní žaloba, Plná moc, Certifikát, Společenská smlouva, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Apostila, Rodný list, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Oddací list, Vysvědčení, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad

Právní překlady Prostějov: Žaloba, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Technické překlady Prostějov: Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál, Návod k použití, Norma, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát

Prezentační překlady Prostějov: Letáky, Knihy, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Prostějov: Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Email, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Prostějov, Korektura Prostějov, Odborné překlady Prostějov, Právní překlady Prostějov, Překladatelská agentura Prostějov, Soudní překladatel Prostějov, Soudní překlady Prostějov, Technické překlady Prostějov, Tlumočení Prostějov, Překlady fancouzštiny Prostějov, Překlady italštiny Prostějov, Překlady maďarštiny Prostějov, Překlady španělštiny Prostějov, Překlady ukrajinštiny Prostějov