Překlady Prostějov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Prostějov

Překlad Prostějov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Prostějov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Prostějov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Prostějov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Prostějov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Prostějov: Smlouva, Žaloba, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání

Technické překlady Prostějov: Manuál, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy, Norma

Prezentační překlady Prostějov: Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Katalog, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny

Ekonomické překlady Prostějov: Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Prostějov: Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Email, Novinové články, Vědecké práce, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Prostějov: Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Plná moc, Vysvědčení, Norma, Certifikát, Vysvědčení, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Společenská smlouva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Notářský zápis, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Rodný list, Rozsudek, Soudní žaloba, Apostila, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Prostějov, Korektura Prostějov, Odborné překlady Prostějov, Právní překlady Prostějov, Překladatelská agentura Prostějov, Soudní překladatel Prostějov, Soudní překlady Prostějov, Technické překlady Prostějov, Tlumočení Prostějov