Překlady Přerov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Přerov

Překlad Přerov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Přerov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Přerov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Přerov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Přerov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Přerov: Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Manuál, Norma, Technologické postupy

Prezentační překlady Přerov: PPC reklama, Letáky, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Reklama, Webové stránky, Prezentace

Všeobecné překlady Přerov: Videa, Vědecké práce, Novinové články, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Diplomové práce

Právní překlady Přerov: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Přerov: Diplom, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Oddací list, Revizní zpráva, Plná moc, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Odvolání, Stanovy, Živnostenský list, Úmrtní list, Rodný list, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Notářský zápis, Rozsudek, Certifikát, Apostila

Ekonomické překlady Přerov: Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Přerov, Korektura Přerov, Odborné překlady Přerov, Právní překlady Přerov, Překladatelská agentura Přerov, Soudní překladatel Přerov, Soudní překlady Přerov, Technické překlady Přerov, Tlumočení Přerov