Překlady Přerov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Přerov

Překlad Přerov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Přerov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Přerov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Přerov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Přerov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Přerov: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Smlouva

Technické překlady Přerov: Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Odborný text, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Přerov: Abstrakt, Email, Vědecké práce, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Přerov: Průkaz totožnosti, Oddací list, Notářský zápis, Rodný list, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Odvolání, Vysvědčení, Norma, Certifikát, Plná moc, Diplom, Apostila, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Revizní zpráva

Prezentační překlady Přerov: Billboardy a plakáty, Reklama, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy, PPC reklama, Prezentace, Katalog, Webové stránky

Ekonomické překlady Přerov: Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Přerov, Korektura Přerov, Odborné překlady Přerov, Právní překlady Přerov, Překladatelská agentura Přerov, Soudní překladatel Přerov, Soudní překlady Přerov, Technické překlady Přerov, Tlumočení Přerov, Překlady fancouzštiny Přerov, Překlady italštiny Přerov, Překlady maďarštiny Přerov, Překlady španělštiny Přerov, Překlady ukrajinštiny Přerov