Překlady Prachatice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Prachatice

Překlad Prachatice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Prachatice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Prachatice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Prachatice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Prachatice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Prachatice: Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů

Prezentační překlady Prachatice: Tiskoviny, Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, Katalog, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce

Právní překlady Prachatice: Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Prachatice: Firemní korespondence, Dopis, Videa, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Technické překlady Prachatice: Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady Prachatice: Rodný list, Norma, Revizní zpráva, Diplom, Stanovy, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Notářský zápis, Vysvědčení, Odvolání, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Plná moc, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Prachatice, Korektura Prachatice, Odborné překlady Prachatice, Právní překlady Prachatice, Překladatelská agentura Prachatice, Soudní překladatel Prachatice, Soudní překlady Prachatice, Technické překlady Prachatice, Tlumočení Prachatice