Překlady Prachatice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Prachatice

Překlad Prachatice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Prachatice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Prachatice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Prachatice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Prachatice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Prachatice: Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie

Technické překlady Prachatice: Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Revizní zpráva

Prezentační překlady Prachatice: Inzertní a PR články, Katalog, Průvodce, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Knihy, Reklama, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Prachatice: Průkaz totožnosti, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Odvolání, Zakladatelská listina, Certifikát, Vysvědčení, Oddací list, Apostila, Vysvědčení, Rodný list, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Úmrtní list, Soudní žaloba, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Norma, Notářský zápis

Právní překlady Prachatice: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU

Všeobecné překlady Prachatice: Email, Životopisy, Dopis, Abstrakt, Novinové články, Diplomové práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Prachatice, Korektura Prachatice, Odborné překlady Prachatice, Právní překlady Prachatice, Překladatelská agentura Prachatice, Soudní překladatel Prachatice, Soudní překlady Prachatice, Technické překlady Prachatice, Tlumočení Prachatice, Překlady fancouzštiny Prachatice, Překlady italštiny Prachatice, Překlady maďarštiny Prachatice, Překlady španělštiny Prachatice, Překlady ukrajinštiny Prachatice