Překlady Poděbrady

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Poděbrady

Překlad Poděbrady

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Poděbrady.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Poděbrady

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Poděbrady bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Poděbrady nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Poděbrady: Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Poděbrady: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Poděbrady: Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Knihy, Webové stránky

Technické překlady Poděbrady: Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Poděbrady: Diplomové práce, Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Vědecké práce, Email, Videa, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Poděbrady: Diplom, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Certifikát, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Soudní žaloba, Rodný list, Apostila, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Úmrtní list, Vysvědčení, Stanovy, Odvolání, Oddací list, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Plná moc, Živnostenský list, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Poděbrady, Korektura Poděbrady, Odborné překlady Poděbrady, Právní překlady Poděbrady, Překladatelská agentura Poděbrady, Soudní překladatel Poděbrady, Soudní překlady Poděbrady, Technické překlady Poděbrady, Tlumočení Poděbrady, Překlady fancouzštiny Poděbrady, Překlady italštiny Poděbrady, Překlady maďarštiny Poděbrady, Překlady španělštiny Poděbrady, Překlady ukrajinštiny Poděbrady