Překlady Poděbrady

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Poděbrady

Překlad Poděbrady

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Poděbrady.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Poděbrady

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Poděbrady bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Poděbrady nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Poděbrady: Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Certifikát, Revizní zpráva

Právní překlady Poděbrady: Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Poděbrady: Rozvahy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Poděbrady: Apostila, Revizní zpráva, Rozsudek, Úmrtní list, Rodný list, Pracovní smlouva, Norma, Plná moc, Stanovy, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Certifikát, Soudní žaloba

Prezentační překlady Poděbrady: Průvodce, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Prezentace

Všeobecné překlady Poděbrady: Email, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články, Videa, Abstrakt, Diplomové práce, Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Poděbrady, Korektura Poděbrady, Odborné překlady Poděbrady, Právní překlady Poděbrady, Překladatelská agentura Poděbrady, Soudní překladatel Poděbrady, Soudní překlady Poděbrady, Technické překlady Poděbrady, Tlumočení Poděbrady