Překlady Plzeň

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Plzeň

Překlad Plzeň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Plzeň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Plzeň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Plzeň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Plzeň nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Plzeň: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání

Technické překlady Plzeň: Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Plzeň: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie

Prezentační překlady Plzeň: Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Letáky, Průvodce, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Plzeň: Odvolání, Notářský zápis, Oddací list, Zakladatelská listina, Norma, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Rodný list, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Vysvědčení, Úmrtní list, Společenská smlouva, Apostila, Certifikát, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Diplom, Rozsudek

Všeobecné překlady Plzeň: Videa, Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Plzeň, Korektura Plzeň, Odborné překlady Plzeň, Právní překlady Plzeň, Překladatelská agentura Plzeň, Soudní překladatel Plzeň, Soudní překlady Plzeň, Technické překlady Plzeň, Tlumočení Plzeň, Překlady fancouzštiny Plzeň, Překlady italštiny Plzeň, Překlady maďarštiny Plzeň, Překlady španělštiny Plzeň, Překlady ukrajinštiny Plzeň