Překlady Plzeň

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Plzeň

Překlad Plzeň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Plzeň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Plzeň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Plzeň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Plzeň nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Plzeň: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Příručka

Všeobecné překlady Plzeň: Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Videa, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Abstrakt

Právní překlady Plzeň: Směrnice EU, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo

Prezentační překlady Plzeň: Průvodce, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Letáky, Tiskoviny, Reklama, Katalog, Prezentace

Ekonomické překlady Plzeň: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Akcie, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Plzeň: Diplom, Apostila, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Oddací list, Stanovy, Notářský zápis, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Vysvědčení, Plná moc, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Rodný list, Odvolání, Úmrtní list, Norma, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Plzeň, Korektura Plzeň, Odborné překlady Plzeň, Právní překlady Plzeň, Překladatelská agentura Plzeň, Soudní překladatel Plzeň, Soudní překlady Plzeň, Technické překlady Plzeň, Tlumočení Plzeň