Překlady Ostrava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ostrava

Překlad Ostrava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ostrava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ostrava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ostrava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ostrava nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Ostrava: Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy

Technické překlady Ostrava: Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text

Právní překlady Ostrava: Směrnice EU, Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo

Prezentační překlady Ostrava: Letáky, Prezentace, Tiskoviny, Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Ostrava: Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Email

Soudní překlady, úřední překlady Ostrava: Výpis z trestního rejstříku, Norma, Zakladatelská listina, Odvolání, Diplom, Plná moc, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Notářský zápis, Společenská smlouva, Úmrtní list, Živnostenský list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Rozsudek, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Rodný list, Oddací list, Stanovy, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Ostrava, Korektura Ostrava, Odborné překlady Ostrava, Právní překlady Ostrava, Překladatelská agentura Ostrava, Soudní překladatel Ostrava, Soudní překlady Ostrava, Technické překlady Ostrava, Tlumočení Ostrava