Překlady Ostrava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ostrava

Překlad Ostrava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ostrava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ostrava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ostrava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ostrava nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Ostrava: Novinové články, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Email

Technické překlady Ostrava: Revizní zpráva, Manuál, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technologické postupy, Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva, Návod k obsluze

Právní překlady Ostrava: Směrnice EU, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Ostrava: Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy

Prezentační překlady Ostrava: Katalog, Webové stránky, Průvodce, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Ostrava: Živnostenský list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Apostila, Oddací list, Zakladatelská listina, Rodný list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Stanovy, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Notářský zápis, Úmrtní list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Certifikát, Plná moc, Norma, Potvrzení o studiu, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Ostrava, Korektura Ostrava, Odborné překlady Ostrava, Právní překlady Ostrava, Překladatelská agentura Ostrava, Soudní překladatel Ostrava, Soudní překlady Ostrava, Technické překlady Ostrava, Tlumočení Ostrava, Překlady fancouzštiny Ostrava, Překlady italštiny Ostrava, Překlady maďarštiny Ostrava, Překlady španělštiny Ostrava, Překlady ukrajinštiny Ostrava