Překlady Orlová

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Orlová

Překlad Orlová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Orlová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Orlová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Orlová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Orlová nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Orlová: Návod k obsluze, Návod k použití, Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Odborný text

Právní překlady Orlová: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Orlová: Úmrtní list, Notářský zápis, Norma, Diplom, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Rodný list, Odvolání, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Rozsudek, Vysvědčení, Stanovy, Apostila, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Certifikát, Živnostenský list, Oddací list

Prezentační překlady Orlová: Prezentace, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama

Ekonomické překlady Orlová: Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy

Všeobecné překlady Orlová: Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Videa, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Orlová, Korektura Orlová, Odborné překlady Orlová, Právní překlady Orlová, Překladatelská agentura Orlová, Soudní překladatel Orlová, Soudní překlady Orlová, Technické překlady Orlová, Tlumočení Orlová, Překlady fancouzštiny Orlová, Překlady italštiny Orlová, Překlady maďarštiny Orlová, Překlady španělštiny Orlová, Překlady ukrajinštiny Orlová