Překlady Orlová

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Orlová

Překlad Orlová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Orlová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Orlová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Orlová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Orlová nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Orlová: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení

Právní překlady Orlová: Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Žaloba

Technické překlady Orlová: Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva

Prezentační překlady Orlová: PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Katalog, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Průvodce

Všeobecné překlady Orlová: Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články, Email, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Orlová: Rodný list, Úmrtní list, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Notářský zápis, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Apostila, Plná moc, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Revizní zpráva, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Rozsudek, Odvolání, Norma, Potvrzení o studiu, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Orlová, Korektura Orlová, Odborné překlady Orlová, Právní překlady Orlová, Překladatelská agentura Orlová, Soudní překladatel Orlová, Soudní překlady Orlová, Technické překlady Orlová, Tlumočení Orlová