Překlady Opava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Opava

Překlad Opava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Opava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Opava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Opava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Opava nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Opava: Vědecké práce, Dopis, Videa, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Opava: Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Akcie

Technické překlady Opava: Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Manuál

Právní překlady Opava: Směrnice EU, Smlouva, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Žaloba, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Opava: Pracovní smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Notářský zápis, Rozsudek, Revizní zpráva, Úmrtní list, Oddací list, Živnostenský list, Stanovy, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Odvolání, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc

Prezentační překlady Opava: Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Knihy, Průvodce, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Opava, Korektura Opava, Odborné překlady Opava, Právní překlady Opava, Překladatelská agentura Opava, Soudní překladatel Opava, Soudní překlady Opava, Technické překlady Opava, Tlumočení Opava, Překlady fancouzštiny Opava, Překlady italštiny Opava, Překlady maďarštiny Opava, Překlady španělštiny Opava, Překlady ukrajinštiny Opava