Překlady Opava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Opava

Překlad Opava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Opava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Opava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Opava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Opava nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Opava: Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Opava: Letáky, Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Webové stránky

Technické překlady Opava: Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Příručka, Manuál

Právní překlady Opava: Občanské právo, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání

Všeobecné překlady Opava: Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Abstrakt, Email, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Opava: Vysvědčení, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Notářský zápis, Stanovy, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Plná moc, Certifikát, Živnostenský list, Rodný list, Norma, Apostila

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Opava, Korektura Opava, Odborné překlady Opava, Právní překlady Opava, Překladatelská agentura Opava, Soudní překladatel Opava, Soudní překlady Opava, Technické překlady Opava, Tlumočení Opava