Překlady Olomouc

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Olomouc

Překlad Olomouc

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Olomouc.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Olomouc

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Olomouc bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Olomouc nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Olomouc: Výběrová řízení, Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Olomouc: Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Knihy, Reklama, Průvodce

Právní překlady Olomouc: Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo

Technické překlady Olomouc: Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Návod k použití, Certifikát, Odborný text

Všeobecné překlady Olomouc: Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Email, Diplomové práce, Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Olomouc: Odvolání, Stanovy, Certifikát, Vysvědčení, Norma, Apostila, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Živnostenský list, Vysvědčení, Oddací list, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Rodný list, Diplom, Rozsudek, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Olomouc, Korektura Olomouc, Odborné překlady Olomouc, Právní překlady Olomouc, Překladatelská agentura Olomouc, Soudní překladatel Olomouc, Soudní překlady Olomouc, Technické překlady Olomouc, Tlumočení Olomouc, Překlady fancouzštiny Olomouc, Překlady italštiny Olomouc, Překlady maďarštiny Olomouc, Překlady španělštiny Olomouc, Překlady ukrajinštiny Olomouc