Překlady Olomouc

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Olomouc

Překlad Olomouc

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Olomouc.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Olomouc

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Olomouc bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Olomouc nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Olomouc: Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Právní překlady Olomouc: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Prezentační překlady Olomouc: Knihy, Prezentace, PPC reklama, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky

Technické překlady Olomouc: Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Norma, Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka

Všeobecné překlady Olomouc: Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Olomouc: Rozsudek, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Vysvědčení, Stanovy, Apostila, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Odvolání, Potvrzení o studiu, Oddací list, Diplom, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Plná moc, Notářský zápis, Norma, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Olomouc, Korektura Olomouc, Odborné překlady Olomouc, Právní překlady Olomouc, Překladatelská agentura Olomouc, Soudní překladatel Olomouc, Soudní překlady Olomouc, Technické překlady Olomouc, Tlumočení Olomouc