Překlady Nymburk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nymburk

Překlad Nymburk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nymburk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nymburk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nymburk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nymburk nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Nymburk: Dopis, Bakalářské práce, Email, Videa, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Abstrakt

Technické překlady Nymburk: Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Technologické postupy, Manuál, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Odborný text

Právní překlady Nymburk: Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty

Prezentační překlady Nymburk: Katalog, Tiskoviny, Reklama, Průvodce, Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Letáky

Ekonomické překlady Nymburk: Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Nymburk: Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Certifikát, Vysvědčení, Vysvědčení, Norma, Rozsudek, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Plná moc, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Apostila, Průkaz totožnosti, Oddací list, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nymburk, Korektura Nymburk, Odborné překlady Nymburk, Právní překlady Nymburk, Překladatelská agentura Nymburk, Soudní překladatel Nymburk, Soudní překlady Nymburk, Technické překlady Nymburk, Tlumočení Nymburk, Překlady fancouzštiny Nymburk, Překlady italštiny Nymburk, Překlady maďarštiny Nymburk, Překlady španělštiny Nymburk, Překlady ukrajinštiny Nymburk