Překlady Nymburk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nymburk

Překlad Nymburk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nymburk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nymburk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nymburk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nymburk nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Nymburk: Dopis, Novinové články, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce, Abstrakt, Email, Překlady webových stránek

Právní překlady Nymburk: Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Právní dokumenty

Technické překlady Nymburk: Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text

Prezentační překlady Nymburk: Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Ekonomické překlady Nymburk: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Nymburk: Notářský zápis, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Vysvědčení, Odvolání, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Plná moc, Společenská smlouva, Oddací list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Apostila, Rodný list, Certifikát, Revizní zpráva, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Nymburk, Korektura Nymburk, Odborné překlady Nymburk, Právní překlady Nymburk, Překladatelská agentura Nymburk, Soudní překladatel Nymburk, Soudní překlady Nymburk, Technické překlady Nymburk, Tlumočení Nymburk