Překlady Náchod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Náchod

Překlad Náchod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Náchod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Náchod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Náchod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Náchod nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Náchod: Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce

Technické překlady Náchod: Norma, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Právní překlady Náchod: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání

Všeobecné překlady Náchod: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email, Videa, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce

Ekonomické překlady Náchod: Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Náchod: Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Apostila, Rozsudek, Certifikát, Rodný list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Soudní žaloba, Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Oddací list, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Úmrtní list, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Stanovy, Norma, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Náchod, Korektura Náchod, Odborné překlady Náchod, Právní překlady Náchod, Překladatelská agentura Náchod, Soudní překladatel Náchod, Soudní překlady Náchod, Technické překlady Náchod, Tlumočení Náchod, Překlady fancouzštiny Náchod, Překlady italštiny Náchod, Překlady maďarštiny Náchod, Překlady španělštiny Náchod, Překlady ukrajinštiny Náchod