Překlady Náchod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Náchod

Překlad Náchod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Náchod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Náchod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Náchod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Náchod nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Náchod: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU

Prezentační překlady Náchod: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Letáky, Knihy, PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Katalog

Technické překlady Náchod: Odborný text, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Ekonomické překlady Náchod: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Náchod: Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Dopis, Email, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Náchod: Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Plná moc, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Apostila, Rodný list, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Stanovy, Norma, Vysvědčení, Soudní žaloba, Oddací list, Revizní zpráva, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Diplom, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Náchod, Korektura Náchod, Odborné překlady Náchod, Právní překlady Náchod, Překladatelská agentura Náchod, Soudní překladatel Náchod, Soudní překlady Náchod, Technické překlady Náchod, Tlumočení Náchod