Překlady Mladá Boleslav

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mladá Boleslav

Překlad Mladá Boleslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mladá Boleslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mladá Boleslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mladá Boleslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mladá Boleslav nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Mladá Boleslav: PPC reklama, Knihy, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Mladá Boleslav: Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Mladá Boleslav: Živnostenský list, Plná moc, Rodný list, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Diplom, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Vysvědčení, Vysvědčení, Certifikát, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Apostila, Stanovy, Norma, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Oddací list

Právní překlady Mladá Boleslav: Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo

Technické překlady Mladá Boleslav: Příručka, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy

Všeobecné překlady Mladá Boleslav: Životopisy, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Novinové články, Bakalářské práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mladá Boleslav, Korektura Mladá Boleslav, Odborné překlady Mladá Boleslav, Právní překlady Mladá Boleslav, Překladatelská agentura Mladá Boleslav, Soudní překladatel Mladá Boleslav, Soudní překlady Mladá Boleslav, Technické překlady Mladá Boleslav, Tlumočení Mladá Boleslav, Překlady fancouzštiny Mladá Boleslav, Překlady italštiny Mladá Boleslav, Překlady maďarštiny Mladá Boleslav, Překlady španělštiny Mladá Boleslav, Překlady ukrajinštiny Mladá Boleslav