Překlady Mladá Boleslav

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mladá Boleslav

Překlad Mladá Boleslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mladá Boleslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mladá Boleslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mladá Boleslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mladá Boleslav nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Mladá Boleslav: Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Mladá Boleslav: Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy

Technické překlady Mladá Boleslav: Technologické postupy, Návod k obsluze, Norma, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití

Všeobecné překlady Mladá Boleslav: Videa, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Novinové články, Email, Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Mladá Boleslav: Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Mladá Boleslav: Pracovní smlouva, Úmrtní list, Rodný list, Notářský zápis, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Norma, Apostila, Revizní zpráva, Oddací list, Stanovy, Odvolání, Potvrzení o studiu, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mladá Boleslav, Korektura Mladá Boleslav, Odborné překlady Mladá Boleslav, Právní překlady Mladá Boleslav, Překladatelská agentura Mladá Boleslav, Soudní překladatel Mladá Boleslav, Soudní překlady Mladá Boleslav, Technické překlady Mladá Boleslav, Tlumočení Mladá Boleslav