Překlady Mikulov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mikulov

Překlad Mikulov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mikulov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mikulov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mikulov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mikulov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Mikulov: Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Právní překlady Mikulov: Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky

Technické překlady Mikulov: Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Mikulov: Diplomové práce, Email, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Mikulov: Apostila, Certifikát, Úmrtní list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Soudní žaloba, Norma, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Stanovy, Diplom, Rodný list, Plná moc, Odvolání, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Rozsudek, Zakladatelská listina

Prezentační překlady Mikulov: Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Knihy, Průvodce, Billboardy a plakáty, Letáky, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Katalog

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mikulov, Korektura Mikulov, Odborné překlady Mikulov, Právní překlady Mikulov, Překladatelská agentura Mikulov, Soudní překladatel Mikulov, Soudní překlady Mikulov, Technické překlady Mikulov, Tlumočení Mikulov, Překlady fancouzštiny Mikulov, Překlady italštiny Mikulov, Překlady maďarštiny Mikulov, Překlady španělštiny Mikulov, Překlady ukrajinštiny Mikulov