Překlady Mikulov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mikulov

Překlad Mikulov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mikulov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mikulov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mikulov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mikulov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Mikulov: Certifikát, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka, Odborný text, Norma

Právní překlady Mikulov: Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva

Ekonomické překlady Mikulov: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie

Prezentační překlady Mikulov: Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Mikulov: Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Apostila, Rodný list, Rozsudek, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Odvolání, Oddací list, Společenská smlouva, Norma, Stanovy, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Diplom, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Pracovní smlouva

Všeobecné překlady Mikulov: Vědecké práce, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Videa, Překlady webových stránek, Email, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mikulov, Korektura Mikulov, Odborné překlady Mikulov, Právní překlady Mikulov, Překladatelská agentura Mikulov, Soudní překladatel Mikulov, Soudní překlady Mikulov, Technické překlady Mikulov, Tlumočení Mikulov