Překlady Mariánské Lázně

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mariánské Lázně

Překlad Mariánské Lázně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mariánské Lázně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mariánské Lázně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mariánské Lázně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mariánské Lázně nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Mariánské Lázně: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy

Právní překlady Mariánské Lázně: Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Mariánské Lázně: Letáky, Webové stránky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Katalog, Knihy, Reklama

Všeobecné překlady Mariánské Lázně: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Email, Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce

Technické překlady Mariánské Lázně: Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Mariánské Lázně: Vysvědčení, Diplom, Potvrzení o studiu, Certifikát, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Norma, Rozsudek, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Plná moc, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Revizní zpráva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Apostila, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mariánské Lázně, Korektura Mariánské Lázně, Odborné překlady Mariánské Lázně, Právní překlady Mariánské Lázně, Překladatelská agentura Mariánské Lázně, Soudní překladatel Mariánské Lázně, Soudní překlady Mariánské Lázně, Technické překlady Mariánské Lázně, Tlumočení Mariánské Lázně, Překlady fancouzštiny Mariánské Lázně, Překlady italštiny Mariánské Lázně, Překlady maďarštiny Mariánské Lázně, Překlady španělštiny Mariánské Lázně, Překlady ukrajinštiny Mariánské Lázně