Překlady Mariánské Lázně

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mariánské Lázně

Překlad Mariánské Lázně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mariánské Lázně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mariánské Lázně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mariánské Lázně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mariánské Lázně nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Mariánské Lázně: Prezentace, Katalog, PPC reklama, Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty

Právní překlady Mariánské Lázně: Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo

Ekonomické překlady Mariánské Lázně: Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení

Technické překlady Mariánské Lázně: Manuál, Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Mariánské Lázně: Certifikát, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Společenská smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Plná moc, Odvolání, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Apostila, Stanovy, Diplom, Průkaz totožnosti

Všeobecné překlady Mariánské Lázně: Videa, Abstrakt, Novinové články, Firemní korespondence, Životopisy, Dopis, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mariánské Lázně, Korektura Mariánské Lázně, Odborné překlady Mariánské Lázně, Právní překlady Mariánské Lázně, Překladatelská agentura Mariánské Lázně, Soudní překladatel Mariánské Lázně, Soudní překlady Mariánské Lázně, Technické překlady Mariánské Lázně, Tlumočení Mariánské Lázně