Překlady Louny

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Louny

Překlad Louny

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Louny.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Louny

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Louny bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Louny nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Louny: Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty

Technické překlady Louny: Norma, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Louny: Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog, Knihy, Reklama, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama

Všeobecné překlady Louny: Videa, Dopis, Email, Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce

Ekonomické překlady Louny: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Louny: Společenská smlouva, Norma, Soudní žaloba, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Certifikát, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Diplom, Odvolání, Rodný list, Apostila, Rozsudek, Živnostenský list, Vysvědčení, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Louny, Korektura Louny, Odborné překlady Louny, Právní překlady Louny, Překladatelská agentura Louny, Soudní překladatel Louny, Soudní překlady Louny, Technické překlady Louny, Tlumočení Louny