Překlady Louny

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Louny

Překlad Louny

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Louny.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Louny

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Louny bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Louny nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Louny: Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Email

Ekonomické překlady Louny: Účetní výkazy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Louny: Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Technické překlady Louny: Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Manuál, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Louny: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Reklama, Webové stránky, Knihy, Katalog, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Louny: Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Apostila, Oddací list, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Odvolání, Vysvědčení, Úmrtní list, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Soudní žaloba, Certifikát, Vysvědčení, Stanovy, Rodný list, Norma, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Louny, Korektura Louny, Odborné překlady Louny, Právní překlady Louny, Překladatelská agentura Louny, Soudní překladatel Louny, Soudní překlady Louny, Technické překlady Louny, Tlumočení Louny, Překlady fancouzštiny Louny, Překlady italštiny Louny, Překlady maďarštiny Louny, Překlady španělštiny Louny, Překlady ukrajinštiny Louny