Překlady Litvínov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litvínov

Překlad Litvínov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litvínov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litvínov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litvínov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litvínov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Litvínov: Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technická zpráva, Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Manuál

Ekonomické překlady Litvínov: Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Litvínov: Diplomové práce, Videa, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Email, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Právní překlady Litvínov: Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Litvínov: Živnostenský list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Certifikát, Oddací list, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Vysvědčení, Norma, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Stanovy, Apostila, Revizní zpráva

Prezentační překlady Litvínov: Knihy, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Letáky, Katalog, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Litvínov, Korektura Litvínov, Odborné překlady Litvínov, Právní překlady Litvínov, Překladatelská agentura Litvínov, Soudní překladatel Litvínov, Soudní překlady Litvínov, Technické překlady Litvínov, Tlumočení Litvínov, Překlady fancouzštiny Litvínov, Překlady italštiny Litvínov, Překlady maďarštiny Litvínov, Překlady španělštiny Litvínov, Překlady ukrajinštiny Litvínov