Překlady Litvínov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litvínov

Překlad Litvínov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litvínov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litvínov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litvínov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litvínov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Litvínov: Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text

Prezentační překlady Litvínov: PPC reklama, Reklama, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty

Právní překlady Litvínov: Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Litvínov: Norma, Apostila, Pracovní smlouva, Certifikát, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Diplom, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Odvolání, Plná moc, Rodný list, Živnostenský list, Oddací list

Všeobecné překlady Litvínov: Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Novinové články, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Životopisy

Ekonomické překlady Litvínov: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Litvínov, Korektura Litvínov, Odborné překlady Litvínov, Právní překlady Litvínov, Překladatelská agentura Litvínov, Soudní překladatel Litvínov, Soudní překlady Litvínov, Technické překlady Litvínov, Tlumočení Litvínov