Překlady Litomyšl

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litomyšl

Překlad Litomyšl

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litomyšl.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litomyšl

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litomyšl bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litomyšl nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Litomyšl: Průvodce, Knihy, Tiskoviny, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, PPC reklama, Katalog, Letáky

Právní překlady Litomyšl: Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo

Technické překlady Litomyšl: Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva

Všeobecné překlady Litomyšl: Abstrakt, Email, Videa, Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence, Dopis, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Litomyšl: Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Litomyšl: Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Úmrtní list, Norma, Společenská smlouva, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Pracovní smlouva, Apostila, Oddací list, Certifikát, Stanovy, Rodný list, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Litomyšl, Korektura Litomyšl, Odborné překlady Litomyšl, Právní překlady Litomyšl, Překladatelská agentura Litomyšl, Soudní překladatel Litomyšl, Soudní překlady Litomyšl, Technické překlady Litomyšl, Tlumočení Litomyšl