Překlady Litomyšl

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Litomyšl

Překlad Litomyšl

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Litomyšl.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Litomyšl

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Litomyšl bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Litomyšl nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Litomyšl: Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy

Technické překlady Litomyšl: Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Návod k použití, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál

Soudní překlady, úřední překlady Litomyšl: Oddací list, Stanovy, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Rozsudek, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Odvolání, Zakladatelská listina, Certifikát, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Diplom, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Apostila, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Rodný list, Společenská smlouva, Soudní žaloba

Právní překlady Litomyšl: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Litomyšl: Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Prezentační překlady Litomyšl: PPC reklama, Prezentace, Reklama, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Litomyšl, Korektura Litomyšl, Odborné překlady Litomyšl, Právní překlady Litomyšl, Překladatelská agentura Litomyšl, Soudní překladatel Litomyšl, Soudní překlady Litomyšl, Technické překlady Litomyšl, Tlumočení Litomyšl, Překlady fancouzštiny Litomyšl, Překlady italštiny Litomyšl, Překlady maďarštiny Litomyšl, Překlady španělštiny Litomyšl, Překlady ukrajinštiny Litomyšl