Překlady Kyjov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kyjov

Překlad Kyjov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kyjov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kyjov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kyjov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kyjov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Kyjov: Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Certifikát

Právní překlady Kyjov: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Smlouva

Všeobecné překlady Kyjov: Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Email, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa

Prezentační překlady Kyjov: Billboardy a plakáty, Reklama, PPC reklama, Průvodce, Knihy, Prezentace, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Kyjov: Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Apostila, Potvrzení o studiu, Odvolání, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Notářský zápis, Vysvědčení, Plná moc, Vysvědčení, Živnostenský list, Rodný list, Revizní zpráva, Stanovy, Průkaz totožnosti, Diplom, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Norma

Ekonomické překlady Kyjov: Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kyjov, Korektura Kyjov, Odborné překlady Kyjov, Právní překlady Kyjov, Překladatelská agentura Kyjov, Soudní překladatel Kyjov, Soudní překlady Kyjov, Technické překlady Kyjov, Tlumočení Kyjov, Překlady fancouzštiny Kyjov, Překlady italštiny Kyjov, Překlady maďarštiny Kyjov, Překlady španělštiny Kyjov, Překlady ukrajinštiny Kyjov