Překlady Kyjov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kyjov

Překlad Kyjov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kyjov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kyjov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kyjov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kyjov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kyjov: Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Kyjov: Společenská smlouva, Rozsudek, Soudní žaloba, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Revizní zpráva, Vysvědčení, Vysvědčení, Plná moc, Notářský zápis, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Rodný list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Oddací list, Norma, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Pracovní smlouva, Stanovy

Prezentační překlady Kyjov: Reklama, Prezentace, Katalog, Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama, Webové stránky, Knihy, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Kyjov: Vědecké práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Email, Videa, Životopisy, Firemní korespondence

Technické překlady Kyjov: Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy, Návod k použití, Manuál, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text

Ekonomické překlady Kyjov: Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kyjov, Korektura Kyjov, Odborné překlady Kyjov, Právní překlady Kyjov, Překladatelská agentura Kyjov, Soudní překladatel Kyjov, Soudní překlady Kyjov, Technické překlady Kyjov, Tlumočení Kyjov